View Single Post
Old 12-27-2010, 11:22 AM   #1 (permalink)
Love_Heli
Registered Users
 
Posts: 105
 

Join Date: May 2009
Default Tất niên cuối năm

Sân Cát Lái tất niên cuối năm, xin đăi các bác món Heoli nướng mọi kekeke ...! Bác Vinh nhà ta bỏ mồi c̣n bác Hoàng Super làm bếp trưởng

Chân dung bếp trưởng và món Heoli nướng mọithe end .
__________________
VŨ NGUYỄN
Gaui NX7 OS-105 HZ-R - HATORIES PIPE - MKS950HV - MKS980HV - MIKADO V 5.3 PRO
Gaui X7F K160 - SCORPION HK-4530-540KV - MKS950HV - MKS980HV - MIKADO V 5.3 PRO
LOGO 690SX JIVE PRO 120HV - MKS665HV - MKS669HV - MIKADO V 5.3 PRO
Love_Heli is offline        Reply With Quote