View Single Post
Old 12-27-2010, 10:25 PM   #6 (permalink)
Love_Heli
Registered Users
 
Posts: 105
Thread Starter Thread Starter
 

Join Date: May 2009
Default

Ái chà ! Ko phải 700N đâu mà là con 600N của ông bạn chơi chung kh́ kh́. T700N c̣n nguyên .
__________________
VŨ NGUYỄN
Gaui NX7 OS-105 HZ-R - HATORIES PIPE - MKS950HV - MKS980HV - MIKADO V 5.3 PRO
Gaui X7F K160 - SCORPION HK-4530-540KV - MKS950HV - MKS980HV - MIKADO V 5.3 PRO
LOGO 690SX JIVE PRO 120HV - MKS665HV - MKS669HV - MIKADO V 5.3 PRO
Love_Heli is offline        Reply With Quote